تابلو فرش کلوئه پاترا

تابلو فرش کلوئه پاترا

تابلو فرش کلوئه پاترا

یکی دیگر از تابلو فرش های زیبا ، که معمولا در دسته ی تابلو فرش های تندیس قرار می گیرد ، تابلو فرش کلوئه پاتراست .

کلوئه پاترا نام یک زن است که از قدرتمندترین و بزرگترین پادشاهان زن در تاریخ جهان است .

 

 

 

بیوگرافی کلوئه پاترا شخصیت تابلو فرش کلوئه پاترا 

کلوئه از اعضای دودمان سلطنتی بطلمیوسی بود .

پدر کلوئه پاترا ، بطلمیوس دوازدهم است واطلاعات دقیقی از مادر او در دسترس نیست.

بطلمیوسی ها خاندانی از یونان بودند که بعد از مرگ اسکندر مقدونی در عصر هلنیستی حدود صد سال بر مصر فرمانروایی کردند.

آنها در سرتاسر تاریخ خود به زبان یونانی صحبت می کردند و هیچگاه مصری صحبت نمی کردند. از این رو در اسناد رسمی دربار مانند سنگ رشید ، علاوه بر

زبان مصری ، یونانی هم مورد استفاده قرار گرفته است.

اما کلوئه پاترا زبان مصری را هم یاد گرفت و خود را به عنوان کسی که ایسیس ، ایزد بانوی مصری در او حلول کرده است معرفی کرد.

کلوئه پاترا زنی زیبا ، باهوش و جاه طلب و البته با سواد بود. وقتی در هجده سالگی ملکه می شود ، در مصر فرمانروایی برای زنان ممنوع بوده است.

بنابراین او را مجبور کردند که فرمانروایی خود را ابتدا با برادرانش و بعد از آنها با پسرش شریک شود.

در زمان بطلمیوس دوازدهم ، تمرکز قدرت و فساد منجر به بروز شورش هایی در سرزمین مصر و از دست رفتن قبرس شد .

هنگامی که بطلمیوس با کلوئه پاترا به روم سفر کرده بود ، کلوئه پاترای ششم از فرصت استفاده کرد و تخت و تاج سلطنتی را غصب کرد .

اما تنها در مدت زمان کوتاهی بعد ، در شرایط مشکوکی مرد.

 

نحوه ی به سلطنت رسیدن کلوئه پاترا ، تابلو فرش کلوئه پاترا 

بطلمیوس دوازدهم به کمک ژنرال رومی ، اسکندریه را تصرف کرد و بازگشت.

در این زمان کلوئه پاترا به عنوان نایب السلطنه منصوب شد.

بعد از مرگ پدر ، کلوئه پاترا  همراه برادر ده ساله اش به تخت سلطنت نشست. و در این زمان مشکلات عدیده ای در مصر وجود داشت.

اگر چه بنا بر رسم بطلمیوسی ها ، با برادر جوان ترش وصلت کرده بود ، اما به زودی نشان داد که قصد ندارد قدرت را با او تقسیم کند.

و این امر باعث شد روابط بین کلوئه پاترا و بطلمیوسی ها به کلی شکر آب شود. تا جایی که کلوئه دستور داد تا از روی تمامی سکه ها عکس بطلمیوس پاک

شود و به جای آن صورت او نقش ببندد.

این اقدام وی بر خلاف بطلمیوسی ها بود که حکمرانی زنان تحت امر حکمرانان مرد قرار می گرفت.

به این ترتیب درگیری جدی با گابینانی صورت گرفت . گابینانی دست به شورش بر داشتند و پسران بیبولوس را کشتند.

کلوئه پاترا دستور داد تا قاتلین را در غل و زنجیر کنند و به بیبولوس تحویل داد.

از این رو گابینانی دشمن خونی وی شد. که همین دشمنی از دلایل اصلی سقوط کلوئه پاترا شد.

بعد از کلوئه پاترا ، بطلمیوس سیزدهم به تنهایی بر تخت سلطنت تکیه زد.

کلوئه پاترا به همراه خواهرش از مصر گریخت.

 

 

 

بازگشت دوباره ی کلوئه پاترا به مصر به کمک سزار ، تابلو فرش کلوئه پاترا 

وقتی کلوئه پاترا در تبعید بود ، روم درگیر جنگهای داخلی شد . که یک طرف از این جنگها پومپه بود.

پومپه در نبردی مغلوب شده وبه اسکندریه گریخته بود. بطلمیوس که سیزده ساله بود تختی در لنگرگاه برای خودش بر پا کرده بود و از آنجا شاهد قتل پومپه بود

. سر او را به محض خروج از کشتی جلو چشمان زن و بجه اش زدند. گفته می شود بطلمیوس دستور داده بود تا بلافاصله سر پومپه را بزنند تا نزد سزار

خودشیرینی کرده باشد و بدین ترتیب دل سزار را که در آن موقع مصر به او بدهی زیادی داشت نرم کرده باشد . و او را به متحد جدید مصر بدل کند.

اما این ماجرا مطابق میل بطلمیوس پیش نرفت و دو روز بعد که سزار در تعقیب پومپه به مصر رسید و با سر بریده پومپه روبه رو شد . به شدت خشمگین شد .

اگر چه پومپه رقیب سیاسی سزار به شمار می آمد ، اما یکی از کنسولهای روم به حساب می آمد . همچنین پومپه داماد سزار نیز بود که دخترش موقع

زایمان از دنیا رفته بود .

سزار کنترل پایتخت مصر را به زور در دست گرفت. و خود را به عنوان کسی که می باید میان بطلمیوس و کلوئه پاترا وساطت کند.

در این هنگام کلوئه پاترا به امید آنکه از خشم سزار استفاده کرد . چاره ای اندیشید تا مخفیانه راهی به درون قصر پیدا کند و با سزار دیدار کند.

او در آن شب دل از سزار برد و نه ماه بعد پسری به نام سزاریون را به دنیا آورد .

بعد از این ملاقات سزار جانب کلوئه پاترا را گرفت . و سپس حصر اسکندریه را شکست . سزار در نبرد نیل لشکر بطلمیوس را مغلوب کرد .

بطلمیوس در رود نیل غرق شد و سزار ، کلوئه پاترا را به راس قدرت بازگرداند .

کلوئه پاترا بار دیگر تخت و تاج مصر را مشترکا به همراه برادر جوان تر دیگرش ، بطلمیوس چهاردهم ، در دست گرفت.

سزار مصر را ترک کرد اما سه لژیون رومی تحت فرماندهی در مصر باقی ماندند.

 

 

رابطه میان سزار و کلوئه پاترا 

با آنکه کلوئه پاترا به هنگام ملاقات با سزار ، تنها 21 سال داشت و سزار 52 ساله بود . اما در مدت اقامت وی در مصر هر دو عاشق یکدیگر شده بودند.

کلوئه پاترا ادعا می کرد که سزاریون فرزند سزار است . و مایل بود که سزار پسرش را وارث قانونی خود اعلام کند .

اما سزار زیر بار نرفت و در عوض نوه ی خواهرش را وارث قانونی اعلام کرد.

ملکه ی مصر به روم رفت و در یکی از خانه های سزار اقامت گزید .

روابط بین او و سزار نزد مردم روم عیان شده بود و رسوایی به بار آورده بود . زیرا که دیکتاتور رومی همسر داشت .

اما سزار بی توجه به حرف های مردم حتی مجسمه ای طلایی از کلوئه پاترا در هیبت ایسیس را در معبد نصب کرد.

سیسرون خطیب نامدار رومی ، در نامه هایی که از او باقی مانده ، از ملکه ی مصر اعلام بیزاری نمود.

کلوئه پاترا تا زمانی که سزار را به قتل رساندند در روم ماند . بعد از قتل سزار ، کلوئه پاترا به مصر بازگشت.

در این زمان بطلمیوس چهاردهم توسط خواهر بزرگترش مسموم شده و به قتل رسیده بود. کلوئه پاترا پسرش سزاریون را جانشین و ولیعهد خود نمود.

به واسطه ی یاری کردن او توسط ژولیوس سزار ، وی درگیر رابطه ای نامشروع با سزار شد . و فرزند آنها سزاریون را تا مقام فرمانروای مشترک مصر ترفیع داد.

 

 

 

نحوه ی آشنایی کلوئه پاترا با مارک آنتونی 

مارک آنتونی نیز یکی از زمامداران سه گانه ی روم بود که بعد از سزار ، هیئتی را به مصر فرستاد تا ملکه را پیش او احضار کنند .

کلوئه پاترا در هیبتی فریبنده و رویایی ظاهر شد و آنتونی آنچنان مسحور و عاشق زیبایی او شد که رزم و سیاست رو از یاد برد و ترجیح داد که زمستان را در

اسکندریه در کنار کلوئه پاترا بگذراند .

کلوئه از وی دوقلویی به دنیا آورد . چهار سال بعد که آنتونی به اسکندریه بازگشت روابطش با کلوئه پاترا را از سر گرفت . و کلوئه پاترا فرزند دیگری به دنیا

آورد .

بنا بر اظهارات کنیز کلوئه پاترا ، چون آنتونی در روم دارای همسر بود ، هرگز ازدواجی رسمی با آنتونی نداشت.

چرا که در روم تعداد زوجین عملی ناشایست به حساب می آمد. ولی کلوئه پاترا از آنتونی صاحب دوقلوی دختر و پسر  شد . همچنین به غیر از این دوقلو ، از

آنتونی  صاحب فرزند پسر دیگری هم شد.

آنتونی بعد از شکست در نبرد آکتیوم ، خودکشی کرد.

 

 

مرگ کلوئه پاترا ، تابلو فرش کلوئه پاترا 

بعد از کشته شدن آنتونی ، طبق روایاتی کلوئه پاترا یک مار کبرای مصری را تحریک میکند تا او را بگزد و بدین ترتیب خودکشی کرد.

برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که کلوئه پاترا با نوشیدن معجونی از شوکران ، چتریان و افیون خودکشی کرده است.

بعد از کشته شدن کلوئه ، پسرش سزاریون که  توسط پیروانش فرعون جدید مصر نامیده می شد تنها یازده روز بعد از مرگ مادر به دست اوکتاویان کشته

شد و مصر یکی از استان های روم شد.

 

 

زیبایی کلوئه پاترا 

 کلوئه پاترا حتی در جهان باستان نیز زنی با زیبایی خیره کننده در نظر گرفته می شد.
برخی معتقد بودند که زیبایی او آن طور که بقیه گفته اند به خودی خود نه بی همتا بود نه اینکه بیننده را میخکوب کند . بلکه این لطافت طبع و دلربایی و شیرینی
لحن صدایش بود که او را جذاب می کرد.

کلوئه پاترا همچنین به عنوان یکی از شخصیت های معروف در فرهنگ غربی باقی مانده است. و به خاطر روابط عاشقانه و اغواگری ، شهرت فراوان دارد.

و به همین علت در آثار هنری و ادبی شکسپیر ، ژول ماسنه از او یاد شده است. همچنین فیلم کلوئه پاترا نیز در سال 1963 تولید شده است.

به همین علت نیز ، نقاشی و تابلو فرش های زیادی نیز به صورت دستباف ، ماشینی و چاپی از کلوئه پاترا بر جای مانده است .

 

 

 

تابلو فرش کلوئه پاترا در شرکت تابلو فرش ایران 

از هر چه بگذریم سخن دوست خوش تر است

بعد از اینکه پیشینه ای در مورد کلوئه پاترا توضیح دادیم ، اکنون به سراغ تابلو فرش کلوئه پاترا می رسیم .

تابلو فرش کلوئه پاترا چون از دسته ی تابلو فرش های اروپایی و عمومی محسوب می شود هم به صورت بافت و هم چاپی وجود دارد .

همچنین اینکه چون این تابلو فرش برای زمان پیش از میلاد است و لباسهای چندان رنگارنگ وجود نداشته است ، بیشتر زمینه ی سیاه و سفید دارد.

یعنی نوع چاپی با بافت آن زیاد تفاوت نخواهد داشت .

 

 

 

سایز تابلو فرش کلوئه پاترا

بسته به اینکه تابلو فرش بافتی باشد یا چاپی سایزها متفاوت خواهد بود .

برای تابلو فرش های عمومی بافتی و برای تابلو فرش کلوئه پاترا به صورت بافتی این ابعاد را تولید می کنیم .

سایز 70*50

سایز 100*50

سایز 100*70

سایز 150*100

 

ابعاد تابلو فرش چاپی کلوئه پاترا 

اگر تابلو فرش چاپی باشد که بیشتر ابعاد را می توان به خواست مشتری تولید نمود .

سایز 30*20

سایز 35*25

سایز 50*35

سایز 40*60

سایز 70*50

سایز 70*100

سایز 50*100

سایز 120*80

سایز 150*100

سایز 150*225

بین این سایزها نیز می توان برای چاپی تولید نمود .

 

 

قیمت تابلو فرش کلوئه پاترا

چندین عامل در قیمت تابلو فرش مهم هستند :

اول اینکه تابلو فرش بافتی باشد یا چاپی

اگر بافتی باشد چند شانه است ؟ شانه و تراکم فرش در تابلو فرش های بافتی عاملی مهم در تعیین قیمت تابلو فرش است .

سایز تابلو فرش چقدر است ؟

چه تابلو فرش بافتی باشد و چه چاپی ، سایز آن در تعیین قیمت مهم است . هر چه اندازه ی تابلو فرش بزرگتر باشد ، به تبع آن ، قیمت آن نیز بیشتر

خواهد بود .

 

 

شما می توانید برای دیدن انواع تابلو فرش های تندیس ما به آدرس تلگرامی tablofarsheiran1@ مراجعه نمایید . و یا در واتساپ با تلفن 09901879046

تماس برقرار نمایید.

 

 

برگشت به بالا
تولید کننده انواع تابلو فرش در ایران